Alle Egypt-reiser innstilles ut året

Samfunn

De størs­te nors­ke, svenske, danske og finske char­ter­sel­ska­pe­ne drop­per alle rei­ser til Egypt ut året. Kun­de­ne får til bud om be­sø­ke andre fe­rie­mål i ste­det.