Ved et 175-årsjubileum

synspunkt

VID vitenskapelige høyskole ble opprettet 1. januar 2016. Det er altså en institusjon som ennå ikke er tre år gammel. Likevel feirer den i disse dager sitt 175-årsjubileum. Hvordan klarer en å nå en så høy alder så raskt?

Kristne høyskoler kan miste statsstøtten

rapport

Dersom et statlig oppnevnt utvalg får gjennomslag for forslagene sine, vil åtte private høyskoler miste statsstøtten. Blant disse er to kristne høyskoler.

Bibelen og kirken

debatt

Det er ikke tilstrekkelig å klage over forfallet på den andre siden av gjerdet.

Tjenestedeling

LEDERARTIKKEL

Her som i alle spørsmål mener vi det er viktig at vi lar Guds ord veilede oss.

Kvinnelige prester og VID

debatt

Selv om VID og Dnk nå leser Bibelen mer ut fra det vi må kalle tidsånden, forandres ikke Bibelen.

Kvinner skal tie

TEOLOGI

Kvinnelige prester burde tie i menighetssammenheng mener noen, men er Bibelen så tydelig som enkelte vil ha det til?

Luther var ingen antisemitt

SYNSPUNKT

Luthers positive omtale av jødene var begrunnet i et ønske om å nå dem med evangeliet, og hans kritikk og polemikk var begrunnet i en forståelse av at dette ikke lyktes.

Ber om 
biskop som samler

stavanger

Homofilispørsmålet bør ikke spille inn når Stavangers nye biskop skal velges, mener Stavanger Aftenblads sjefredaktør.

Bibelens autoritet

KRONIKK

Bibelen er autoritativt feilfri og grunnlaget for all kristen tro og lære. Hele Skriften er rettesnoren for alt vi er og gjør som kirke.

Motstrøms hos NLA Høgskolen

søkertall

Færre vil bli lærere og journalister, viser tall fra Samordna opptak. Men hos NLA Høgskolen øker søkertallene på begge studiene.

Har fått lang liste med bispeønsker

stavanger

Bare én uke etter at Stavanger-biskop Erling Pettersen varslet sin avgang, har bispedømmerådet fått forslag til 61 kvinner og menn som kan overta.

Veien til de mange rom

misjonsferd

Jesu ord om Veien, sannheten og livet driver fortsatt mennesker ut på misjonsferd til mørke og uopplyste kontinent.

Rogalendingene ga mest i kollekt

KOLLEKT

Kirkemedlemmer i Rogaland ga i fjor 62 millioner kroner i kollekt, mer enn i noen andre fylker. Over 70 prosent av gavene brukes til menighetsarbeid.

Savner klar tale om motivasjon for diakoni

diakoni

Pasienter som kommer til en diakonal institusjon, merker ikke lenger nødvendigvis at den har et kristent utgangspunkt. Forsker mener motivasjonen for driften kan gjøres klarere.