Jødene og Jesu gjenkomst

SYNSPUNKT

Det er alvorlig at misjon og et brennende hjerte for å nå det jødiske folk med evangeliet, uteblir når han omtaler Jesu gjenkomst og Israel.

Pinsens bibelsk-jødiske arv

synspunkt

Åndsutgytelsen er universell. Guds gave er for alle mennesker. Alle nasjoner og alle folkeslag podes nå inn i Guds folket. Vårt slektskap til det jødiske folk forplikter oss til å gå med evangeliet til dem.