Konvertitt forsøkt sendt ut på nytt

asyl

En uke før retten skal ta stilling til om den iranske konvertitten skal få bli midlertidig i landet, prøvde politiet å sende mannen ut igjen. – Dette er illojalt mot lovens system, sier mannens advokat.

Ungdommen legger rus-press på KrF

RUS

Landsstyret i KrFU er innstilt på å nedkriminalisere narkotikabruk. Leder av KrFU, Martine Tønnessen, mener innstillingen ikke vil endre på KrFUs politikk, dersom den går gjennom.

KrF, tvillingaborter og tåkefyrste

politikk

Ut fra årets strategi, eller mangel på god strategi, skal KrF være hjerteglad for at de kom på rett side av firetallet.

Frimodig kirke?

kirke

Vi registrerer at det store flertall av dem som står for det klassiske og bibelske ekteskapssyn, ikke følger parolene om å forlate kirken.

Vil ikke Brende svare?

israel-boikott

Har ventet på utenriksminister Børge Brendes sitt offentlige svar i 9 måneder.

Høyre utsetter eggdonasjon-svar

høyres landsmøte

Et stort flertall ønsker å ta eggdonasjon i en bredere debatt fram mot neste landsmøte.

Biskop oppfordrer til protest

SKOLEGUDSTJENESTER

Alle skolene på Voss dropper julegudstjenesten. – Et drastisk skritt, sier biskop Halvor Nordhaug. Kariann Slettemark synes det er underlig at barna hennes ikke får noe tilbud om skolegudstjeneste i år.

Prester venter på liturgiavklaring

erklæring

276 ordinerte prester venter på avklaring etter homofilivedtaket, og flere av dem vil møtes for å drøfte saken.

Sommerinnspurt på Stortinget

politikk

Stortingspolitikarane har no ei av årets travlaste veker. Verdisaker bankast gjennom på laupande band.

– Kan ikke nekte homovielser

kautokeino

Kautokeino menighetsråd vil stenge de tre kirkene i sognet for vielse av likekjønnede par. – Det er bare et synspunkt, sier biskopen.

Enhetsbiskopen

inspirasjon

Jesus bad disiplene om å være ett. Var det derfor biskop Stein Reinertsen støttet vedtaket som fører til at homofile og lesbiske kan gifte seg i kirken?

Bønn for Den norske kirke

LEDERARTIKKEL

Vi kan både håpe på, arbeide for og be om fornyet tillit til Bibelen som kilden til både sannhet og frihet.

Homo-omkamp i Sandnes

ansettelse

Sandnes kirkelige fellesråd vedtok onsdag at det blir omkamp om deres personalreglement, som ekskluderer homofilt samlevende fra stillinger i kirkene i Sandnes. Men først blir det full høring i alle menighetene.

Kirkesplittende?

kristenliv

Lutheranere har historisk sett hatt høyst ulike bibelsyn. Det avgjørende er at man står sammen 
om det evangelium som Bibelen bevitner, ikke at 
man er enig i synet på Bibelen, eller om tolkningen 
av alt som Bibelen omhandler.

Press for å endre homo-vedtak

kirkestrid

Sandnes kirkelige fellesråd presses til å gjøre om sitt omstridte vedtak om at samlevende homofile ikke kan ansettes.

Kristenparti kan si ja til homoadopsjon

Sverige

Kristdemokraterna (KD) i Sverige beveger seg mot et ja til loven om at homofile skal få adoptere barn, skriver svenske Dagen.

Hulke­grå­ter over vedtak

Kristenliv

Sterke scener utspant seg på Kirkemøtet i går da det ble klart at det verken ble vedtatt vigsel- eller forbønnsliturgi for samkjønnede par.

Protestbølge veltet homovedtak

Kristenliv

Styret i en av USAs største kristne hjelpeorganisasjoner åpnet for å ansette mennesker i som hadde inngått homoekteskap. En storm av reaksjoner fikk styret til å snu.

Stålsett støtter vedtaket

Samfunn

Lederen av Stålsett-utvalget vil «ikke overdrive sakens betydning», men støtter ombudets bruk av diskrimineringsloven.