Utvalgt som vi er

andakt

La oss ikke utpeke folk til oppgaver i Guds rike uten å ha lagt saken fram for Gud i bønn.