Etablerer nytt nettverk

samarbeid

Fra og med årsskiftet etableres et nytt nettverk under ledelse av Magnus Persson.

Pinsemenighet innfører barnedåp

malmö

Menigheten United, som har vært trendsetter for en rekke pinsemenigheter i Norden, blir lutheranere. I verste fall må de forlate pinsebevegelsen.