Det nytter å ta tydelig avstand fra jødehat

Lederartikkel

Det viser at negative holdninger til jøder er tett koblet til staten Israels politikk. Norske jøder lever med faren for å bli straffet for israelske politiske vedtak.

SV lover gratis skolemat

Samfunn

So­sia­lis­tisk Venstre­par­ti går igjen til valg med skolemat-løfter. Lover at alle barn fra førs­te til tien­de klas­se skal få skole­mat i den kom­men­de fire­års­pe­rio­den.