Bibelsyn og jordas alder

debatt

Det er grunn til å advare imot dem som hevder et slikt syn. Her ligger en kime til sekterisme.

Bibelske argumenter for en gammel jord

kronikk

Å hevde at vår verden kan være mye eldre enn 6000 år må ikke skyldes en overdreven respekt for dagens naturvitenskap. Det finnes mye støtte i Bibelens tekster for at jorden er gammel.