Vi kan ikke tie om Kina

lederartikkel

Samtidig som Kina demonstrer økonomiske og politiske muskler i stadig flere land, er det færre som tør å kritisere kinesiske menneskerettighetsbrudd. Dessverre er norske myndigheter blant dem som lar seg kneble.