Vil rydde i støtte-virvar

frivillighet

Dommen fra ekspertgruppen er knusende: Lite samordning og koordinering av tilskudd til frivillige.