Ble reddet ut av rusen - nå vil han hjelpe andre

rusomsorg

Rusavhengige Rolf Helge ble fri fra rusen på Evangeliesenteret. Nå blir han bestyrer for et kontaktsenter der han får en unik anledning til å hjelpe andre i samme situasjon.

Vil møte rusavhengige med flere kontaktsentre

vekstområde

Evangeliesenterets erfaringer med kontaktsentre i norske byer er så gode at organisasjonen ser for seg en ytterligere vekst på området i årene fremover.

Vil involvere pårørende

rusomsorg

Trond Eriksen mener pårørende er en undervurdert ressurs i behandlingsløpet til rusavhengige. Nå tar Evangeliesenteret grep for
 å ivareta denne gruppen på en bedre måte.

- Må rekne med konkurranse

Samfunn

På sju år har regjeringa auka kjøp av private rusavvenningsplassar med nesten 20 prosent. Samtidig har åtte private aktørar lagt ned drifta.

Frykter svekket kristen rusomsorg

Samfunn

Flere alternative behandlingstilbud på rusfeltet er nedlagt de siste månedene. Evangeliesenteret advarer om alvorlige konsekvenser hvis den offentlige anbudspolitikken ikke justeres.

Gir aldri noen opp

Kristenliv

Lise Karlsen medgir at jobben med rusavhengige gir skuffelser. Men Jesus ville ikke gitt opp mennesker, så det gjør ikke hun heller.

«Alle» vil ha kristen rusomsorg

Kristenliv

En brukerundersøkelse viser at beboere på Evangeliesenteret er udelt positiv til den klare kristne profilen organisasjonen har. Dette er en av hovedgrunnene at mennesker med rusproblemer søker seg til dit.