Kirkens møte med LHBT

debatt

Under tittelen «Ønsker kirken normløsheten velkommen?» har noen av medlemmene i Kirkemøtet en artikkel i Dagen og på DagensDebatt.no. Som saksordfører for sak 37/18: «Trygge rom og LHBT – revisjon av strategiplan for likestilling mellom kjønn» i Kirkerådet, føler jeg behov for å komme med noen oppklarende kommentarer.