Mer misjon av fusjon?

MISJON

Men er det så farlig da? For dem som ikke lenger blir prioritert med forkynnelse av Guds Ord, kan det handle om frelse eller fortapelse.