En rettighet og en forpliktelse

kronikk

Hvordan den enkelte tjeneste-mottaker blir møtt på dette livsområdet, varierer etter hvilke tjenesteytere som er på jobb.