– Ap bør lære av misjonen etter #metoo

trakassering

Aps retningslinjer mot seksuell trakassering er på en halvside. Misjonens er på 47 sider. – Det sier noe om kulturen, mener tidligere bibelskolerektor.

Lag på lag i Nord-Norge

Kristenliv

Laget opplever vekst i nord. 21 ga til kjenne at de ville bli kristne på nyttårsleiren og i løpet av det siste året har det blitt startet fem nye lag. - En gladsak, ifølge generalsekretær Tor Erling Fagermoen.