Manglende kunnskap i grunnleggende biologi

EVOLUSJON

Den 7. september svarer Kjell Tveter på mitt tidligere innlegg hvor jeg kritiserer hans kunnskaper i evolusjonbiologi. Nok en gang kommer Tveter med flere påstander om evolusjon som viser at han ikke forstår hva evolusjon egentlig er.

Utenfor definisjonen av vitenskap

KRONIKK

Personlig er jeg overbevist om at vår virkelighet ikke kan forklares hvis vi utelukker intelligente årsaker i naturen.