Guds tilgivende hjerteslag

prekenhåndboka

Både uendelig nådig syndsettergivelse og dom over den som ikke vil tilgi, skal prege Guds rike.

Tjener eller leder?

lederskap

Hvis vi ønsker å bygge sterke, sunne og innflytelsesrike organisasjoner og menigheter i tiden som kommer, tror jeg vi rett og slett trenger flere tjenende ledere!