Er politikerne i stand til å lytte?

synspunkt

Når jeg snakker med foreldre med minoritetsbakgrunn er det særlig én ting de gruer seg ekstra mye til. Nemlig den dagen deres egne barn kommer hjem og forteller at noen har kalt dem for svarting, muslimjævel, eller bedt dem pelle seg ut av landet.

Biskop eller politiker?

leder

Innlegget lignet mer på et politisk foredrag enn en biskoppelige preken, skriver Dagen på lederplass.