Kartlegger Oslos åndelige nød i ny rapport

bønn for oslo

– Rapporten sier noe om hva som er byens sosiale smerte, åndelige nød og kulturelle utfordringer, sier pastor Erik Andreassen som er talsperson for Bønn for Oslo.