Diskriminerer de i Iveland?

dagensdebatt

En mann nektes å underholde med sang fra scenen, fordi han er homofil. Slik vil vanlige seere og lesere trolig oppfatte presentasjonen som NRK og TV2 gir av det som skjer på bygdas bedehus.

En kurs å følge

debatt

Hvem skal styre kirken – og efter hvilket kart? Det er de avgjørende spørsmål i vår kaotiske kirkesituasjon. La oss i det følgende anvende et maritimt billedsprog for å illustrere saken. De fleste av oss befinner seg i folkeskipet (folkekirken) og vil helst ikke forlate det før i ytterste nødsfall.