Argument for Gud

bokanmeldelse

Målet med boka er «å få den troende til å tenke, og den tenkende til å tro»