NRKs påverknadskraft

israel

Når det vert hevda at NRK nyttar folkeretten som kompass når det gjeld begrepsbruken, spør eg meg sjølv: Kva for ein versjon er det NRK nyttar?
 spør Henrik Leirvik i et nytt brev til kringkastingssjefen.

«Balansert og god dekning fra NRK»

nrk og israel

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen svarer på kritikken om feilaktig informasjon om Israel i NRKs reportasjer.

NRK og Israel

midtøsten

Åpent brev til NRK ved kringastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Riksrevisjonen varsler gransking av NRK

Samfunn

Riks­re­vi­sjo­nen øns­ker å grans­ke NRKs ar­beid med presse­etikk. Både kring­kas­tings­sje­fen og tid­li­ge­re ge­ne­ral­sek­re­tær i PFU rea­ge­rer.