Ateisten som forkynner synd og nåde

debatt

«Når noen sier til deg at ‹Jeg er blitt frelst›, er det dette de mener. De har tatt imot gaven som setter dem fri. Husk hva frelse er: en ufortjent gave som fritar deg fra en uendelig skyldbyrde. En visshet som gir deg fred ved at du tar den innover deg.»

Fra allianselinjen til ordnet menighet

kronikk

Det var selvfølgelig ikke snakk om menighetsplanting med utgangspunkt i målrettet strategi, men de nye pinsemenighetene var alene et Åndens verk, uten menneskelige strategier. Det var som å oppleve Apostlenes gjerninger.