Den vanskelige samtalen

nyhetskommentar

Både frykt- og stemplingsmekanismer sitter noen ganger så løst at mange nok vegrer seg for å sette ord på de spørsmålene de faktisk har

– Beklagelig med liberalt samarbeid

bønn for oslo

Bønnekampanjen Bønn for Oslo feirer gudstjeneste med liberal biskop. På Sørlandet sier menighetene nei til lignende samarbeid.