– Europa er et sekulært unntak

Ny bok

Ekspansive menigheter i det globale Sør ønsker å nå det sekulariserte Europa med misjon. Norske forskere bak boken «Global kristendom» er avventende til potensialet.

Jervell skapte Dagen-storm

fra arkivet

Professor Jacob Jervell og Dagen stod gjennom flere tiår på hver sin side i den teologiske debatten.

Advarer mot hastverks-teologi

vigselsliturgi

Menighetsfakultetet er splittet i synet på ny vigselsliturgi, men advarer mot å gå for fort frem.

Sliter med å bygge bro

metodistkirken

Prestene Dag Martin Østevold og Anne Grete Rørvik er uenige om homofili. De er enige om at det bunner i forskjellig bibelsyn.

– Innvandrere er produktive

misoppfatninger

Innvandrere er stort sett muslimer og få av dem jobber, tror mange. Men stemmer det?

Å etterlyse skapingsteologi er ikkje marknadstilpassing

kronikk

Eg kan vanskeleg sjå at ei etterlysing av eit større ­fokus på skapingsteologi i dåpsliturgien, kan tolkast som «avteologisering». Tvert om er dette for meg eit grunnleggjande teologisk spørsmål.

Ny debatt om dåpen

DÅP

Blir denne jenta et Guds barn i dåpen? Spørsmålet reises nå med full tyngde i Den norske kirke.

Det er på tide å våkne

synspunkt

Det neste som kommer, er at en åpner for flere enn to i et ekteskap. Når det har blitt hevdet fra vår side, har det blitt bryskt 
avvist av dem som vil endre synet på hva et ekteskap er. Det virker som om dette har vært utenfor synsfeltet til dem som nå er mest opptatt å finne kompromisser, innbefattet biskopene.

Konservativ eller liberal - hvem velger du?

Kulturnotat

Faktum er at grensene for hva som oppleves «konservativt» og «liberalt» endres stadig vekk. De fleste av oss har et behov for å stå i sentrum.

Neste skritt i homokampen

Leder

Syndenes tilgivelse og syndenes tillatelse kan aldri bli ett og det samme.

Flere unge fristes av presteyrket

Samfunn

Profesjons-, og bachelorstudiene i teologi har blitt mer populære blant førstevalgssøkere i 2014. Nær 60 prosent flere søkte disse studiene.

Professor Jakob Jervell til minne

Kristenliv

Underveis i de mange debattene ble det med årene ofte tydelig at Jervell ikke bare var usedvanlig debattglad, men også ikke så lite ertelysten, skriver Odd Sverre Hove.

Jesus i møte med fri forskning

Meninger

Om en his­to­rie­fors­ker bruk­te sin forsk­nings­fri­het til å spør­re om So­kra­tes har levd, ville an­ta­ke­lig ikke det ha vakt spe­si­elt stor be­und­ring.

Konspirasjoner om Jesus på MF

Meninger

Noe er galt når en TF-pro­fes­sor irette­set­ter en MF-teo­log i en sak som hand­ler om li­be­ral­teo­lo­gis­ke avvik.