Komponisten Sigvald Tveit er død

dødsfall

Men gleden han skapte gjennom musikken vil fortsette å leve, skriver salmedikteren Eyvind Skeie etter vennens bortgang.

God natt, midt på dagen

dagensdebatt.no

Anne-Margrethe Lorentzen, vi skal ikke ha noe av at du bruker Enslaveds gode navn i din valgkamp på en måte som kan sette medlemmene og våre familier i et spekulativt lys.