950 år med menneskefiske

Jubileum

Forholdet mellom kirke og bedehus har i lange ­perioder vært gjensidig berikende og harmonisk, men også konfliktfylt – slik det for tiden delvis er. Men i dag er det viktig for meg å si en takk til bedehuset i Bjørgvin og alt hva dette huset har betydd for Guds rike.

De viktige ordene

Ny bibeloversettelse

Til alle tider har jøder og kristne vernet om Skriften som om sitt eget liv. I dag tar Den katolske kirke i Norge 
i bruk en ny bibeloversettelse.