Me må stå opp for forfølgde kristne

SYNSPUNKT

Korleis hadde du opplevd det om du risikerte å bli diskriminert, forfølgt eller drepen for trua eller livssynet ditt? Truleg verkar det fjernt, men for mange er dette realiteten.

Kristne ledere – skap en kultur for spørsmål

trosforsvar

Er det en ting som gjentar seg fortløpende i det offentlige søkelyset, så er det oppdagelsen at destruktivt lederskap henger nært sammen med en manglende evne til å motta og møte kritikk.

Filip Rygg inn i Kringkastingsrådet

NRK

Tidligere Bergens-politiker og nå leder av tankesmien Skaperkraft, Filip Rygg, trer inn i Kringskastingsrådet i NRK. Han erstatter May Helen Molvær Grimstad.

Apologetikk i Norge

debatt

Apologetikk er et fremmedord som betyr trosforsvar. I de aller fleste tilfeller betyr ordet forsvar for den kristne tro, men det finnes også ateistiske apologeter. I forbindelse med den pågående debatten om skapelse i Dagen, har det også vært artikler om trosforsvar og trosopplæring.

Kristne ledere i lomma på Trump

kulturnotat

Hvis man skal skape reell bevegelse i spørsmål om abort og ekteskap, så må evangelikale bygge bro til kristne velgere som har stemt demokratisk på grunn av deres sosiale profil.

Marsjerte for de stemmeløse

moderne slaveri

Kledd i sort og med teip over munnen marsjerte tusenvis over hele verden lørdag for kampen mot menneskehandel og moderne slaveri. I Norge ble dagen markert på 13 ulike steder.

Fra driftige til grådige

KAPITAL

– Middelklasse-nordmannen er grådig, hevder Hermund Haaland i den kristne tankesmien Skaperkraft.

Noen har snakket sammen

KRONIKK

For det er vel dette Andreas Masvie og Skaperkraft vil, at kristne med ulike meninger, posisjoner og ståsteder skal prate lenge, dypt og ærlig sammen? For dersom vi ikke forstår hverandre, er fremmedfrykt og utfrysning det eneste alternativet vi har til dialog.

Mener synd har blitt tabu

FORKYNNELSE

Skaperkraft-rådgiver Andreas Masvie hevder det er en vegring for å snakke om synd i Kristen-Norge.

En gud i modernismens bilde

KRONIKK

Dersom kirken forteller noe annet – som man også gjør når man unngår å snakke om synd – binder den mennesker i modernitetens selvslaveri fremfor å frigjøre.

Kristen tro i møte med sekulariteten

LEDERARTIKKEL

«På sett og vis er også kristne i dag på vei inn i eksil», skriver Andreas Masvie. Kronikken hans er sterkt å anbefale for alle som er interessert i forholdet mellom kristendom og samfunn i dagens Norge.

Et sekulært eksil

KRONIKK

På grunn av kristen passivitet, er Vesten på vei inn i et sekulært eksil. Dersom samfunnet fortsatt skal akseptere kristen praksis, må man sørge for at eksilet forblir liberalt, skriver Andreas Masvie.

Motvind for Europabevegelsen

leder

De har en betydelig jobb foran seg hvis de skal overbevise kristenfolket om å bli en del av ja-folket.

Utfordrer til ny kristen EU-refleksjon

debatt

Skepsisen til EU er tradisjonelt sterk blant norske lavkirkelige kristne. Hermund Haaland i tankesmien Skaperkraft etterlyser samtale om betydningen av et samlet Europa.

Luftbro for forfulgte kristne

Synspunkt

Radikal islam har ført til at mange land er blitt utrygge for kristne og andre minoriteter. Norge bør være en trygg havn for disse.

– Håper boken åpner folks øyne

boklansering

En dramatisk utvikling i Midtøsten og hundretusenvis på flukt gjennom Europa gjør lanseringen av boken «Flukten fra Syria og Irak» langt mer aktuell enn ventet. Den er skrevet av Dagen-redaktør Kari Fure.

Trener opp frimodige samfunnsledere

ambisjoner

Asveig Marie Jellestad har 
ambisjoner om å bli en leder som kjennetegnes 
av integritet, medmenneskelighet og sannhet.