Ordet om Jesu guddomsherlighet

prekenhåndboka

På Kristi Forklarelsesdag får vi et glimt av Jesus slik han er i himmelsk herlighetslys.

En vandring opp Forklarelsens berg

snart søndag

Fra Taborfjellet er det en fantastisk utsikt i alle himmelretninger. En føler at en er på toppen av verden.