Vi treng barna!

abort

Eg oppmodar til mødrene og politikarane: Lat barna få leve! Vi treng dei!