Med Gud på kjøpesenteret

FRELSESSOLDAT

I 15 år har John Helmersen stilt seg opp på ulike kjøpesentre for å selge Krigsropet og samle inn penger til Frelsesarmeen. Han fungerer også i blant som et lokalt «sjelesorgkontor».

Jesusscenarier 2040

Kristenliv

Hvor synlig er Jesus gjennom oss som tror i Norge i 2040? Viktigere enn å få til et regjeringsskifte, er det at vi som kristenfolk arbeider etter en felles strategi for å gjøre ham synlig.