Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.

Skatt

andakt

River

andakt

Far

andakt

Dypere

andakt

Radikal

andakt

Kamp

ANDAKT

Murer

ANDAKT

Se Ham

andakt

Hele veien

andakt

Vi trenger at Jesus ser oss i øynene, og sier «jeg har vært der».

Lam

andakt

Så stor er kraften av det Jesus gjorde på korset, at Han helbreder også i dag.

Barn og voksen

andakt

Å vokse opp og bli moden innebærer å ta seg selv i eie.

For deg

andakt

Hva om grunnen til at Jesus har en skål å samle alt opp i, er at Han tok døden på korset for oss?

Visdom

andakt

Det er ikke galt å tenke systematisk. Men Bibelen taler om en visdom vi får når vi erkjenner at Gud er Herre.

Spør Ham

ANDAkt

Spørsmålet er viktig. For Jesus trenger seg ikke på. Men Han kommer gjerne om vi spør.

Kraft

ANDAKT

Evangeliet er ikke bare for de slitne som har møtt veggen.

Tornekrone

andakt

Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han.

Liv

ANDAKT

Ikke sitt med hvite knoker og overtal deg selv. Skynd deg heller ned av det treet, Jesus vil på nytt inn hos deg.

Alene hjemme

ANDAKT

Selv som Guds sønner og døtre kan vi streve. Selv om pappa er i huset.

Dørstokken

andakt

Vi har det med å legge nåden og evangeliet utenfor dørstokker. Når vi går inn i stua, ligger evangeliet liksom igjen på kjøkkenet.

Løfter

andakt

Nyttårsløfter står ustøtt og motløst på gamle nederlag. Gjenopprettelse står stødig på Guds ubeskrivelige nåde.

Simeon

andakt

Frustrert lengsel kan bli til bedende lengsel, og i fortrolig samfunn med Ham kan du bli kjent med Hans planer.

Romjulsfred?

andakt

Julefreden senker seg ikke alltid etter at pakkene er delt ut.

Kjærlighet

andakt

Hva står det i vårt mest kjente bibelvers? For så høyt har Gud vedtatt? Eller, for så mye syntes Han at Han måtte? Nei, «for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn...»

Ånden og håpet

andakt

Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Rom 12:12

Grå hverdag?

andakt

«Alle dager» er et uttrykk i Bibelen. «Alle dager» tilhører Guds forløsning og trofasthet, Hans ansikt og Hans herlighet.

Dybder

ANDAKT

Mennesket har en ånd, det glemmer vi av og til.

Glede

andakt

«...jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal bli fylt av glede, og ingen skal ta gleden fra dere.» Joh 16:22

Fortsett

andakt

Ha stor øse, ta til deg uten å bli flau, og uten å bli lei.

Lys

ANDAKT

Ser du Jesus, har hjertet ditt lys.

Dårer

andakt

Vi er dårer for Kristi skyld. 
1 Kor 4:10

Egoist?

andakt

Mange opplever det som vanskelig at vi mottar så mye godt som kristne, og likevel ofte har så lite å gi videre. Jeg forstår at dette kan være alvorlig og reelt. Men slutningen vi ofte trekker er ikke god.

De minste

andakt

«Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.» (Matt 25)

Lyset

andakt

«Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham.» Luk 15:1

Stillhet

andakt

Hvordan er det å være stille? Sånn generelt, og med Gud? For å være stille hjelper det med et hjerte som har stillhet. Men som regel er det ikke helt stille der inne. Noen ganger er det mye støy.

Streik

andakt

«Se meg og elsk meg, like mye nå som før.»

Den første

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle.» Markus 9:35–37.

Opp-ned

andakt

Har det slått deg hvordan Guds rike er et opp-ned-rike?

Samvittighet

andakt

Det finnes en øvelse i kristne sammenhenger som heter dårlig samvittighet.

Rett

andakt

«Den som ikke tar opp sitt kors og følger etter meg, er ikke meg verdig,» sa Jesus (Matt 10).

Fotvask

andakt

Skjærtorsdag var det en som tok av seg kappen, bandt den om seg, og begynte å vaske disiplenes føtter.

To tusen

andakt

For to tusen år siden ble du begravet med Jesus. For to tusen år siden ble du reist opp igjen med Ham.

Omvendelse

andakt

Å komme til Jesus er å vende seg om til et liv der vi vil følge Ham, og gjøre det som er godt i Guds øyne.

Depositum

ANDAKT

«Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.»

Job og smerten

andakt

Forsøker vi å bortforklare det som gjør vondt, gjør vi egentlig Gud liten.

Døren

andakt

Jesus utvider bildet om den gode hyrde.

Bare

andakt

«Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge.» Joh 10:10

Røtter

andakt

«Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt.» Jer 17,7–8

Vinnerlykke

andakt

Regningen er betalt. Én har allerede vunnet.

Jesu byrder

andakt

Når du ber skal du bøye deg, så byrdene og angrepene og kampen går over ryggen din, og treffer Jesus på korset.

I det skjulte

andakt

Noen kommer sammen i bønn, i en leilighet, i et hus, et loft, eller et menighetshus. Ingen andre vet det.

Amen

andakt

Hvorfor sier vi Amen når vi ber?

Bedre utsikt

andakt

Alle ting starter hos Gud

Bønn som tema

andakt

Tilrettelegging og døråpnere er ofte nok når vi har med den levende Gud å gjøre.