Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Stort lys

andakt

Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. (Jes 9:2)

Tro

andakt

Ansvar

andakt

Røst

andakt

Vilje

andakt

Å være en kristen er å gjemme seg i Kristus. Det vil si å være helt tilgitt og rettferdig på grunn av det Jesus gjorde.

Målet

ANDAKT

Selvsagt skal du få følge med på veien, og være våken, det sier også Bibelen. Men skal du nå fram til målet, må du aller mest se forbi målet, og inn i Hans ansikt.

Fadervår

ANDAKT

Har det noen gang slått deg at Fadervår er en bønn i tillit? Det var Jesus selv som lærte disiplene å be den, da de spurte ham.

Skuldrene dine

ANDAKT

«Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause sonofferlam.»

Søke

ANDAKT

«Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham», sier Jesus.

Gjennom Jesus

andakt

Disippelen Filip sier til Jesus: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?»

Overveldende nåde

ANDAKT

Den overveldende nåden er egentlig ikke en ødelagt kjøkkenkran. Men Guds eget hjerte som er helt i orden.

Streng far?

ANDAKT

Brutte bilder av far kan byttes ut, i Hans gode nærvær, i den gode samtalen, og ved Jesu kors.

Ingen fordømmelse

ANDAKT

«Gå bort og synd ikke mer fra nå av», sa Jesus. Han mente alvor. Men «ingen fordømmelse» var favnen kvinnen trengte for å endre livet sitt.

Guds rike

ANDAKT

En gang skal det gamle ta slutt. Inntil da er Himmelen virksom midt i det gamle.

Brønner

andakt

Vi er skapt til å være brønner. Jesus sier at i hver den som tror skal det bli en kilde med levende vann.

Håp

ANDAKT

Tro, håp og kjærlighet holder hver av oss sammen.

Brønnmøte

andakt

Når Jesus møter oss, kan det motsatte skje av det vi skulle tro.

Stillhet

ANDAKT

God stillhet kommer ikke først og fremst av ytre stillhet, den handler om fred i hjertet. Og fred i hjertet er knyttet til fred med Gud.

Bør

andakt

Det Jesus bar en gang for alle på Golgata, kan du ikke bære.

Slipp taket

andakt

Da er det så mye som faller på plass.

Gjem i hjertet

andakt

«Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.» Lukas 2:19

Lam

andakt

Så stor er kraften av det Jesus gjorde på korset, at Han helbreder også i dag.

Måltid

andakt

«Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Åp 3:20

Ved døren

andakt

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Åp 3:20.

Herren bygger

ANDAKT

«Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.» Salme 127

Det Far gjør

ANDAKT

Jesus betalte prisen. Da skal vi ikke være preget av frykt og kontroll.

Spør Ham

ANDAkt

Spørsmålet er viktig. For Jesus trenger seg ikke på. Men Han kommer gjerne om vi spør.

Omformeren

andakt

Jesus er en omformer.

Bitterhet

ANDAKT

Har du merket det? Etter timer og dager med grubling, vonde tanker og følelser, kommer du til slutt inn for Guds ansikt. Der kan alt endres.

Kjenne

andakt

Uansett hvordan du har det. Har du mottatt Jesus som frelser og Herre, så er dette fortrolige forholdet et løfte.

Landskap

ANDAKT

Det handler om å kjenne Gud, i Hans ord, og i livene våre.

Evangeliet

andakt

For evangeliet er større enn oss, større enn livet, det er livbøyen som omgir oss.

Steinene

ANDAKT

Gud kan løfte tunge steiner, og gjør det. Men ofte velger Han en annen strategi for oss. Han ber oss om å gå oppå steinene.

Fri

andakt

Bare den som er fri fra lovens forbannelse kan virkelig være i stand til å gjøre Guds vilje. Bli i friheten!

Ravner

ANDAKT

Gud lar seg finne på slike steder, langt bortenfor, hvor ravnene sveiper åssidene.

Levende vann

andakt

«Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Joh 7.

Guds mønster

ANDAKT

Å bli kristen, og å vokse som kristen, handler ofte om å vite mindre, ha mindre kontroll, men være desto tryggere plantet i Gud,

Nær

andakt

De relasjonene du vokste opp med og hvordan du oppfatter Gud henger sammen.

Ansikt

andakt

Som kristne blir vi aldri ferdig med Guds ansikt. I Bibelen er Hans ansikt og nærvær så synonymt at det oversettes om hverandre.

Kom!

ANDAKT

Ofte er mindre gode åndelige forestillinger en frukt av noe vi savner i hjertet vårt. Dypere ligger vårt bilde av Gud som Far. Ditt første steg er å komme.

Dørstokken

andakt

Vi har det med å legge nåden og evangeliet utenfor dørstokker. Når vi går inn i stua, ligger evangeliet liksom igjen på kjøkkenet.

Himmelbro

andakt

Skjøre broer mellom Himmel og jord, likevel så sikre, om du vil gå på dem.

Flukt

andakt

La oss huske hvor sårbart vår Frelser kom til jorden.

Å vente

ANDAKT

Hvilket forhold har du til å vente på noe Gud har lovet?