Særordning for nordiske folkekirker faller bort

kristenliv

Den norske kirkes søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Island har lenge ført opp folk som flytter til Norge som medlemmer i sine norske avdelinger uten å spørre. Det blir det nå slutt på.