Hvorfor ble jeg homofil? Må jeg alltid være det?

debatt

Etter flere tiår i sjelesorg har jeg hatt det privilegium å få mange flotte venner med homofil bakgrunn.  Jeg har samtidig stilt meg selv et tabubelagt spørsmål: Hvorfor tiltrekkes noen mot det samme kjønn? Svarene er mange. Jeg har imidlertid oppdaget et mønster.

Respekt for ulike syn?

ekteskap

Å bifalle enkjønnede «ekteskap» er brudd med Bibelen og bekjennelse, men det er i samsvar med en sekulær virkelighetsoppfatning som ikke lar seg forene med bibelsk teologi og skriftsyn.