Her blir det ny kristen grunnskole

stavanger

Normisjon og IMI-kirken har planer om å bygge nytt skolebygg, og har nå fått en viktig godkjennelse.