Bradley Manning kjent skyldig

Samfunn

Den ame­ri­kans­ke sol­da­ten Brad­ley Man­ning ble kjent skyl­dig på de fles­te til­tale­punk­te­ne, men ikke det mest al­vor­li­ge punk­tet om å bistå fien­den.

Rettssaken mot WikiLeaks' hovedkilde starter

Samfunn

Wash­ing­ton (NTB-AFP): Retts­sa­ken mot den ame­ri­kans­ke sol­da­ten Brad­ley Man­ning be­gyn­ner etter pla­nen man­dag, nes­ten tre år etter at han ble ar­res­tert i Irak.

FC Barcelona vil fremme fred i Midtøsten

Samfunn

Lionel Messi og hans medspillere fra Barcelona drar på tur til Israel og De palestinske områdene i august for å arrangere turnering for israelske og palestinske barn og ungdommer.