Psykisk syke kan få regningen for rådyr medisin

behandling

Den årlige prisen for medikamentet Spinraza anslås til å bli 200 millioner kroner. Forsker Morten Magelssen er redd for at midlene vil tas fra sårbare pasientgrupper.