Gentester kan havne under treet

problematisk

Nå kan du ta en gentest hjemme som kan avsløre sykdomsrisiko, slektskap og etnisk opphav. Men gentester er ikke uproblematisk.