Det er på tide å våkne

synspunkt

Det neste som kommer, er at en åpner for flere enn to i et ekteskap. Når det har blitt hevdet fra vår side, har det blitt bryskt 
avvist av dem som vil endre synet på hva et ekteskap er. Det virker som om dette har vært utenfor synsfeltet til dem som nå er mest opptatt å finne kompromisser, innbefattet biskopene.