Følelser i kok i korsnekt-gruppe på Facebook

korsnekt

Facebook-gruppa «Ja til å bære korset når og hvor jeg vil», er et klekkeri for følelsespolitikk som går i alle retninger, mener forsker Mona Abdel-Fadil.

Korsets symbolkraft

Lederartikkel

I Norge har korset vært et bærende symbol gjennom tusen år. Korsets plass i flagget illustrerer dette med all mulig tydelighet.

Ikke propaganda, men vanlig journalistikk

livssyn

Er det forskjell i metode på livssynsjournalistikk og annen journalistikk? Nei, mener Hilde Kristin Dahlstrøm. Med rette, skriver bokanmelder Tarjei Gilje.

Skal forske på NRK-anker Sællmanns korsnekt

korset

Mange ble opprørt da NRK, påvirket av seerprotester, nektet nyhetsoppleser Siv Kristin Sællmann å ha på seg et lite kors under TV-sending. Nå vil forskere studere debatten - og Facebook-siden «Ja til å bære korset når og hvor jeg vil».

- En kristenplikt å kjempe for hijab

Samfunn

Ville engasjementet vært like stort hvis en nyhetsoppleser bar en hijab og ikke et kors, spør Sturla Stålsett, som leverte forslag til ny religionspolitikk for et år siden.

Glødelig jul til dere alle!

Meninger

Når delte du sist en opp­da­gel­se fra Bi­be­len med noen andre krist­ne? Når for­tal­te du sist his­to­ri­en din om hvor­dan du tok imot Jesus? Når var sist gang du ut­ford­ret noen på å leve et stør­re liv?

NRK til motangrep i korssaken

Samfunn

- Å pålegge NRK å åpne for kors på nyhetssendinger vil være et brudd på menneskerettighetene, sier NRK i sitt svar til likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ombud krever svar fra NRK

Samfunn

Likestillingsombudet ønsker en redegjørelse for NRKs reglement om religiøse symboler. Ombudet sier de kan komme til å ta opp saken juridisk.

Korsnekt, fremmedfrykt og Guds kjærlighet

Kristenliv

Når kor­set dras ned i en brun søle av frem­med­frykt, er min bønn at vi som krist­ne må få løfte det opp, vaske sølen av det og igjen la kor­set skin­ne og vise vei til Gud.

- NRK må respektere grunnloven

Meninger

- At TV-anker Siv Kristin Sællmann ved NRK Sørlandet blir nektet å bruke et halssmykke med kors, tyder på at NRK etter min mening bryter Norges grunnlov.

NRK og korset

Kristenliv

- Kor­s­nekt er et over­tramp og et an­grep på vår tro og vår per­son­li­ge fri­het. NRK bør beklage dette!

Journalisten og korset

Meninger

«De som mener at selv synet av det lille korset preger sendingen, må ta seg sammen og oppdage at vi nå lever i et multikulturelt samfunn, der religion er et viktig element, og der også et sekulært livssyn må ha sin plass», skriver førstelektor i journalistikk, Kåre Melhus.

14 millimeter

Meninger

Å bære et korssmykke gjør ikke en person til en dårligere eller mindre uavhengig journalist.