La blasfemiloven ligge død

blasfemiloven

Hvis du ikke liker ytringsfrihet, så misforstår du hva slags samfunn Norge er. I Norge kan vi ikke bruke religion som argument for å innskrenke andres frihet.