Ansetter folk for å starte nye kirker

kirkevekst

Flere trossamfunn strever med å nå målene sine om antall nye menigheter. Nå skal lønnede stillinger bidra til å få fart på sakene.

Flyttet ut av kristenbobla

misjon

Jarleif Gaustad ønsket å være tilstede i folks liv. Svaret ble å flytte til et sted med lite kristent arbeid.