Kjønnsforskjellen er Gudvillet

NLM

Vi vil oppfordre NLMs ledelse til å holde fast på tjenestedelingsprinsippet og ta avstand fra den sekulære likestillingsideologien.

Damer til besvær

Israelkommentar

Mannen ved siden av meg spretter opp fra plassen sin. Jeg hadde en god stund vurdert om jeg skulle våge å sette meg på det ledige setet eller ikke. For på plassen ved siden av det ledige setet satt en ultraortodoks mann i sort og hvitt med en stor vidbremmet hatt på hodet.

Speiler samfunn i endring

kulturnotat

Når Downton Abbey speiler historien, skjer det med vår tids sekulære briller.

En apologetisk vekkerklokke

i fokus

– Skolens religionsundervisning preges av en grunnleggende sekularisme. Ateistiske holdninger framstilles som nøytrale og upartiske, mens religiøst troende omtales som naive og gammeldagse.

Religionsfrykt blant 
norske bistandsarbeidere

religion

Vil ikke at religion skal blandes inn i utviklingsarbeid, viser ny rapport som lanseres i dag. - Rart at ikke flere søker strategisk samarbeid med religiøse aktører, mener Jørn Lemvik i Digni.