Når teologer smugler

Meninger

I dag smugles en sekulær virkelighetsforståelse inn i kirken, kledd i kristelige begreper som til dels har fått nytt innhold, skriver Jon Kvalbein.

Den krevende troen

Samfunn

Re­li­giøs tro er noe av det mest sen­tra­le i et men­nes­ke. Når den blir ut­ford­ret, kan det fort opp­le­ves som en trus­sel mot et helt ver­dens­bil­de, står det i helgens lederartikkel.