– Rettstilstanden for friskoler er den samme

diskriminering

Å holde andakter, være med elever og utvikle den kristne identiteten ved skolen kan gi lov til å forskjellsbehandle ansatte, mener likestillings- og diskrimineringsombudet.

Frimodig kirke?

kirke

Vi registrerer at det store flertall av dem som står for det klassiske og bibelske ekteskapssyn, ikke følger parolene om å forlate kirken.