Samekvinners historier fram i lyset

bryter tausheten

I 20 år holdt Liv Inger Somby historiene om samiske kvinners erfaringer under fornorskningspolitikken hemmelig. Nå bryter hun tausheten.