En farlig dom

debatt

Faktum er at Muhammed er den eneste religionsgrunnlegger som har begått gjerninger som kan kalles forbryterske.