Kristne i Gaza: – Vi føler oss glemt

gaza

På tre år har rundt 200 kristne forlatt Gaza. Nå er det kun 1.000 igjen. – De kristnes eksistens er svært viktig for oss, sier Hamas til Dagen.