Palestinsk jubel over ambassadeflytting

diplomatisk krise

Palestinske myndigheter «tar æren» for at Paraguay flytter ambassaden sin tilbake til Tel Aviv. Israel reagerer kraftig.

Abbas truer med å avslutte fredsforhandlingene

Israel

Den palestinske pre­si­denten sier freds­for­hand­lin­ge­ne med Is­rael er over hvis lan­det ikke drop­per pla­ne­ne om byg­ging av nes­ten 24.000 bo­li­ger for bo­set­te­re på Vest­bred­den og i Øst-Je­ru­sa­lem.